media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење у вези извештавања о регресирању превоза ученика средњих школа у АП Војводини за период јануар-јун 2020. године

Обавештавамо јединице локалне самоуправе у АП Војводини да извештај о регресирању превоза ученика средњих школа у АП Војводини за период јануар-јун 2020. године није потребно доставити Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице с обзиром на то, да средства за наведену намену за период јанур-јун 2020. године нису пренета из буџета АП Војводине јединицама локалне самоуправе.
Пренос средстава за 2020. годину планира се најраније у трећем кварталу текуће буџетске године у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине, односно у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине.

25.06.2020