media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење – Обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице

У вези са Закључком Владе 05 бр 53-3561/2020 о обустављању непосредног контакта у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

ОБУСТАВЉА СЕ РАД СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице обавештава странке да своја права односно обавезе у вези са надлежностима овог секретаријата не могу остварити путем непосредног контакта са запосленима у овом секретаријату већ путем поште, имејла односно телефонским путем:

1. захтеви у вези са остваривањем права националних мањина-националних заједница, контакт особа: Жужана Мацко (021/487-4439, имејл: zuzana.macko@vojvodina.gov.rs)

2. захтеви у вези са остваривањем права из области образовања контакт особа: Даница Лучић (021/487-4451, имејл: danica.lucic@vojvodina.gov.rs) и Драган Граховац, инспекцијски послови (021/487-4452, имејл: dragan.grahovac@vojvodina.gov.rs)

3. захтеви у вези са давањем сагласности на печате, употребу грба АПВ и имена „Војводина“,
контакт особа: Дијана Катона (021/487-4427, имејл: dijana.katona@vojvodina.gov.rs)

4. захтеви у вези са стручним испитима (лиценце за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, лиценце за директоре образовних установа, стручни испит за секретаре образованих установа, првосудни испит, судски тумачи, државни стручни испит, језички испити), контакт особа: Слободанка Станковић-Давидов (021/487-4226,имејл: slobodanka.stankovic@vojvodina.gov.rs)

5. захтеви у вези са плаћањима, контакт особа: Ливиа Корпонаи (021/487-4450, имејл: livia.korponai@vojvodina.gov.rs) и Чаба Варга (021/487-4681, caba.varga@vojvodina.gov.rs)

20.03.2020