media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години

Рок за подношење пријава на конкурс је 17. март 2020. године.

Конкурс

Пријава-предшколске установе
Правилник-предшколске установе

Пријава – програми и пројекти у области основног и средњег образовања – установе
Пријава – програми и пројекти у области основног и средњег образовања – удружења
Правилник-основно и средње образовање

Пријава-ученички стандард
Правилник-ученички стандард

Пријава-језичке компетенције
Правилник-језичке компетенције

Пријава-образовање одраслих
Правилник-образовање одраслих

Пријава-двојезичка настава
Правилник-двојезичка настава

Пријава-закуп школског простора
Правилник-закуп школског простора

20.02.2020