media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка организације активности кампа и такмичења

Пројекат HUSRB/1602/31/0068 – тендерска процедура
Датум најаве: 21. јун 2019. године
Ово обавештење се односи на процедуру јавних набавки коју планира Корисник Програма у оквиру имплементације пројекта HUSRB/1602/31/0068.
ИД пројекта: HUSRB/1602/31/0068
Назив пројекта: Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система (OASIS)
Корисник који расписује тендер: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
Назив тендера: Јавна набавка организације активности кампа и такмичења
Врста процедуре: Поједностављени поступак
Тендерски досије је доступан на: tender dossier
Е-маил: bojan.greguric@vojvodina.gov.rs
Рок за подношење пријава: 22. јул 2019. године у 14.00 часова

21.06.2019