media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Организовање покрајинских органа и служби и утврђивање њиховог делокруга изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности на садржину и изглед печата органа АПВ, органа јединице локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења поверена извршава се Детаљи
Утврђивање симбола АПВ и начин њиховог коришћења изворна извршава се Детаљи
Доношење решења о давању сагласности на употребу имена ''Војводина'' у називу удружења изворна извршава се Детаљи
Образовање комисије за полагање јавнобележничког испита поверена жеља Детаљи
Образовање комисије за полагање испита за извршитеља поверена жеља Детаљи
Предлагање мреже судова - жеља Детаљи
Закључивање међурегионалних споразума у оквиру своје надлежности изворна извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора у области службене употребе језика и писма поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за издавање одобрења за коришћење потврде о резервама поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за издавање одобрења за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за издавање одобрења за геолошка истраживања минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за издавање одобрења за примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања за потребе изградње и санације објекта рударске инфраструктуре поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за продужење истражног рока извођења геолошких истраживања поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за пренос одобрења за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса, одобрење за задржавање права на истражни простор, одобрење за експлоатационо поље и/или одобрење за експлоатацију минералних сировина и/или других геолошких ресурса поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за задржавање права на истражни простор поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за утврђивање експлоатационог простора и количине резерви и/или ресурса подземних вода и геотермалних ресурса поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за издавање одобрења за експлоатационо поље поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за издавање одобрења за експлоатацију неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала и минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала поверена извршава се Детаљи
Поверавање вршења техничког прегледа рударског објекта поверена извршава се Детаљи