media

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice

Službena upotreba jezika u AP Vojvodini

Pretraga

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице


Teritorijalna nadležnost organa:
Jezici u službenoj upotrebi na teritoriji koja je pokrivena nadležnošću organa:
- srpski jezik
- mađarski jezik
- slovački jezik
- hrvatski jezik
- rumunski jezik
- rusinski jezik
Da li su tabla s natpisom organa, informaciona tabla i ostala obaveštenja za stranke ispisani i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u sedištu organa?
Da
Da li organ ima internet sajt? Da li je internet sajt u funkciji i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi?
Da Da
Ukupan broj zaposlenih: Nacionalna pripadnost zaposlenih
93 Srbi - 36 (38,71%)
Neopredeljeni - 20 (21,51%)
Mađari - 17 (18,28%)
Slovaci - 4 (4,30%)
Hrvati - 4 (4,30%)
Rumuni - 4 (4,30%)
Crnogorci - 4 (4,30%)
Rusini - 3 (3,23%)
Romi - 1 (1,08%)
Maternji jezik zaposlenih Jezik na kome je stečeno osnovno i srednje obrazovanje zaposlenih
srpski jezik - 59 (63,44%)
mađarski jezik - 12 (12,90%)
rusinski jezik - 3 (3,23%)
nisu se izjasnili - 3 (3,23%)
slovački jezik - 2 (2,15%)
rumunski jezik - 2 (2,15%)
hrvatski jezik - 1 (1,08%)
srpski jezik - 57 (61,29%)
mađarski jezik - 20 (21,51%)
slovački jezik - 4 (4,30%)
rumunski jezik - 4 (4,30%)
rusinski jezik - 4 (4,30%)
hrvatski jezik - 3 (3,23%)
ostali - 1 (1,08%)
Broj zaposlenih koji poznaju jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi Ukupan broj radnih mesta na kojima je aktom o sistematizaciji propisano poznavanje jezika nacionalne manjine:
mađarski jezik - 12
rumunski jezik - 3
rusinski jezik - 3
hrvatski jezik - 3
slovački jezik - 2
27
Dodeljena sredstva u prethodnom periodu od strane Pokrajinskog sekretarijata na Konkursima za unapređenje višejezičnosti na teritoriji AP Vojvodine:
Nema podataka


Usmena komunikacija sa strankama

Na koji način je strankama omogućeno da koriste jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi?
neki zaposleni koji komuniciraju sa strankama i poznaju jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, po potrebi pomažu i drugim službenicima zaduženim za druge oblasti, ukoliko oni ne poznaju traženi jezik;
Broj stranaka koje se obraćaju organu (npr. radi dobijanja informacije, predaje zahteva), uključujući i telefonska obraćanja:
dnevno se našem organu obrati više od 20, ali manje od 100 stranaka;
Broj stranaka (izraženo u procentima) koje se obraćaju našem organu na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi, uključujući i obraćanje putem telefona:
20-40% stranaka našem organu obraća se na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi, i u tom slučaju službenici s njima komuniciraju na tom jeziku;


Pismena komunikacija sa strankama

Dostupnost formulara i drugih pismena koja se koriste za komunikaciju sa strankama (npr. zahtevi, molbe, obaveštenja, informatori) na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi:
svi formulari i druga pismena koja služe za ostvarivanje prava stranaka dostupni su i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi;
Razlog nepostojanja formulara i drugih pismena na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi:
Nema podataka
Kako je strankama omogućeno da koriste jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi?
neki zaposleni zaduženi za pismenu komunikaciju sa strankama poznaju jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi, a po potrebi pomažu i drugim službenicima zaduženim za druge oblasti, ukoliko oni ne poznaju traženi jezik;
Broj stranaka koje se obraćaju organu:
dnevno se našem organu obrati više od 20, ali manje od 100 stranaka;
Broj stranaka (izraženo u procentima) koje se obraćaju organu na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi, uključujući i obraćanja putem elektronske pošte:
20-40% stranaka našem organu obraća se na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi, i u tom slučaju službenici s njima komuniciraju na tom jeziku;
Ukupan broj upravnih predmeta godišnje: Broj predmeta koji se vode na jeziku nacionalne manjine:
1.737 -
Ukupan broj uverenja, odnosno drugih isprava: Broj uverenja, odnosno drugih isprava izdatih na jezicima nacionalnih manjina:
540 -
Ukupan broj pravnih lekova podnetih protiv prvostepenih rešenja u upravnim postupcima: Broj pravnih lekova podnetih protiv prvostepenih rešenja u upravnim postupcima na jezicima nacionalnih manjina :
0 -
Ukupna statistika
Ukupan broj zaposlenih: 2.965

Organi lokalne samouprave 2.275
Organi AP Vojvodine 690
Nacionalna pripadnost zaposlenih
Srbi2.038 (68.74%)
Neopredeljeni182 (6.14%)
Mađari181 (6.1%)
Crnogorci71 (2.39%)
Ostali55 (1.85%)
Rumuni35 (1.18%)
Hrvati26 (0.88%)
Rusini26 (0.88%)
Slovaci25 (0.84%)
Romi5 (0.17%)
Bunjevci1 (0.03%)


Maternji jezik zaposlenih
srpski jezik2.262 (76.29%)
mađarski jezik172 (5.8%)
nisu se izjasnili90 (3.04%)
rumunski jezik36 (1.21%)
ostali25 (0.84%)
rusinski jezik22 (0.74%)
slovački jezik19 (0.64%)
hrvatski jezik12 (0.4%)
crnogorski jezik4 (0.13%)

Jezik na kome je stečeno osnovno i srednje obrazovanje zaposlenih
srpski jezik2.339 (78.89%)
mađarski jezik127 (4.28%)
nisu se izjasnili94 (3.17%)
rumunski jezik28 (0.94%)
ostali13 (0.44%)
hrvatski jezik13 (0.44%)
slovački jezik11 (0.37%)
rusinski jezik6 (0.2%)

Broj zaposlenih koji poznaju jezik nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi
mađarski jezik192
nisu se izjasnili112
hrvatski jezik51
rumunski jezik42
slovački jezik35
rusinski jezik35
crnogorski jezik22
ostali2

Ukupan broj radnih mesta na kojima je aktom o sistematizaciji propisano poznavanje jezika nacionalne manjine: 202
Ukupan broj upravnih predmeta godišnje:411.116
Broj predmeta koji se vode na jeziku nacionalne manjine:
mađarski jezik156
slovački jezik0
hrvatski jezik0
rumunski jezik0
rusinski jezik0
crnogorski jezik0

Ukupan broj uverenja, odnosno drugih isprava:
191.407
Broj uverenja, odnosno drugih isprava izdatih na jezicima nacionalnih manjina:
mađarski jezik344
hrvatski jezik12
slovački jezik0
rumunski jezik0
rusinski jezik0
crnogorski jezik0

Ukupan broj pravnih lekova podnetih protiv prvostepenih rešenja u upravnim postupcima:
904
Broj pravnih lekova podnetih protiv prvostepenih rešenja u upravnim postupcima na jezicima nacionalnih manjina :
mađarski jezik1
slovački jezik0
hrvatski jezik0
rumunski jezik0
rusinski jezik0
crnogorski jezik0