media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Прелиминарна контрола документације, давање мишљења о финансијском и имплементационом аспекту капиталног пројекта и припрема предлога листе приоритетних пропремљених пројекта за потребе Комисије за капиталне пројекте
Област: Финансије
Подобласт: Припрема, праћење спровођења и извештавање о реализацији капиталних пројеката
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Уредба o управљању капиталним пројектима "Сл. гласник РС" број 51/2019 Члан 16.