media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Ажурирање сајта www.budzet.vojvodina.gov.rs
Област: Финансије
Подобласт: Трезорско пословање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закључак Покрајинске владе број 09-1/2016 од 27.1.2016. године