media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Извештавање Покрајинске владе о наплати лоших потраживања пренетих од Развојне банке Војводине на управљање Агенцији за осигурање депозита
Област: Финансије
Подобласт: Трезорско пословање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Споразум о утврђивању међусобних права и обавеза између Аутономне покрајине Војводине, Агенције за осигурање депозита и Развојне банке Војводине, број: 210/2012 од 25.4.2012. године