media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Квартално извештавање Народне банке Србије
Област: Финансије
Подобласт: Трезорско пословање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Споразум о сарадњи Народне банке Србије и Покрајинске владе Споразум бр. 422-6/2014 од 11.06.2014. године