media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Доношење програма мера за подршку спровођења пољопривредне политике
Област: Пољопривреда
Подобласт: Мере подршке за спровођење пољопривредне политике
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове пољопривреде
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју Службени гласник РС бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 члан 13.