media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Прописивање критеријума и мерила за одређивање учешћа корисника у трошковима услуге социјалне заштите
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: изворна
Статус: не извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 213. Средства се не обзебеђују у буџету АПВ, већ у буџету РС, те из тог разлога АПВ не прописује критеријуме и мерила за одређивање учешћа корисника у трошковима услуге социјалне заштите