media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Одлучивање о праву за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ
Област: Демографија
Подобласт: Друштвена брига о деци
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Oдлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ за 2020. години "Службени лист АПВ" бр. 5/20, 29/20 Члан 5.