media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Упућивање захтева за ванредну спољашну проверу квалитета високошколске установе
Област: Образовање
Подобласт: Високо образовање
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за високо образовање
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о високо образовању "Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 Члан 22. став 2