media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

A nemzeti kisebbségek helyzete Vajdaság Autonóm Tartományban konferencia záróhatározatai

IMG7830.JPG

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában a Vajdaság autonóm tartományi nemzeti kisebbségek helyzetének szentelt konferencia a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséről szóló külön akciótervvel összefüggésben a tervezet egy-egy részének megvitatásával folytatódott.
Saša Gajin, a nemzeti kisebbségvédelmi meglevő normatív keretek alkalmazására vonatkozó külön akcióterve kidolgozásának szaktanácsadója részletesen megindokolta az akcióterv tervezet pontjait, elsősorban azokra az időszerű kételyekre és a nyitott kérdésekre mutatott rá, amelyeket a munkacsoport az elkövetkezőkben fog megoldani.
Anna Tomanová-Makanová, Vajdaság AT Képviselőházának alelnöke, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak koordinációs elnöke a koordinációs tevékenységről és a munkacsoporttal való együttműködésről szólt, rámutatva arra, hogy tizennyolc nemzeti tanács közös törekvése árán született meg az akciótervezet továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat azzal a céllal, hogy benne foglaltassanak a nemzeti kisebbségek tagjai számára legjobb megoldások.
A konferencia - amelyen részt vettek a régió diplomáciai képviseleteinek, Szerbia európai uniós küldöttségének, az EBESZ küldöttségének képviselői, a nemzeti tanácsok elnökei és képviselői, a nemzeti kisebbségi művelődési intézetek, a civil társadalmi szervezetek, a helyi önkormányzatok szerveinek, továbbá a köztársasági és tartományi szervek képviselői - folytatásában a javaslatok és észrevételek hangzottak el, amelyeket a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság képviselői indokoltak meg.
A beszámolók után Nyilas Mihály, a Tartományi Kormány alelnöke, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár megismételte, hogy ez jó alkalom mindenki, de elsősorban a nemzeti kisebbségek tagjai számára, hogy kiharcolják az elkövetkező évekre az akcióterv létrehozását és az ami pillanatnyilag csak a jogszabályokban létezik – a gyakorlatban alkalmazzák.
A vita folyamán a konferencia több részvevője is kifejthette álláspontjait, észrevételeit és javaslatot tehetett.
A konferencia végén a részvevők megfogalmazták és meghozták a záróhatározatokat, amelyben üdvözlik a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére vonatkozó a külön akcióterve meghozatalát, hangsúlyozva, hogy Vajdaság Autonóm Tartomány és a Szerb Köztársaság minden nemzeti kisebbségi tagja számára kivételes jelentőségű a nem csak az egyéni, hanem a kollektív jogok védelmi rendszerének előmozdítása, amelyek ne csak az Alkotmányban és a törvényekben szavatolt jogok maradjanak, hanem a gyakorlatban érvényesülő jogok legyenek.

10.11.2015

  • IMG7830.JPG
  • IMG7830.JPG
  • IMG7830.JPG