media

Nazad na pretragu

Podaci o nadležnosti

Pravni osnov
Propis
Objavljen
Član,stav
Napomena
Zakon o utvrdjivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 67/2012 OUS Član 78.  
Zakon o mladima Službeni glasnik RS br. 50/2011 član 25. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 67/2012 Odluka US član 77.  
Zakon o mladima Službeni glasnik RS br. 50/2011 član 25. stav 1. tačka 1.  
Zakon o mladima Službeni glasnik RS, br. 50/2011 član 25. stav 1. tačka 2.  
Zakon o mladima Službeni glasnik RS, br. 50/2011 član 25. stav 1. tačka 3.  
Zakon o mladima Službeni glasnik RS br. 50/2011 član 25. stav 3.  
Zakon o sportu "Službeni glasnik RS", br. 24/11 i 99/2011 - dr. zakoni član 135. stav 1. tačka 1. u vezi sa članom 134  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - USRS član 39. stav 1. tačka 1  
Zakon o sportu "Službeni glasnik RS", br. 24/11 i 99/2011 - dr. zakoni član 135. stav 1. tačka 2  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - USRS član 39. stav 1. tačka 6  
Zakon o sportu "Službeni glasnik RS", br. 24/11 i 99/2011 - dr. zakoni član 135. stav 1. tačka 3  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - USRS član 39. stav 1. tačka 2  
Zakon o sportu "Službeni glasnik RS", br. 24/11 i 99/2011 - dr. zakoni član 135. stav 1. tačka 3  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - USRS član 39. stav 1. tačka 2  
Zakon o sportu Službeni glasnik RS br. 24/11 i 99/2011 - dr. zakoni član 135. stav 1. tačka 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 39. stav 1. tačka 5  
Zakon o sportu Službeni glasnik RS br. 24/11 i 99/11 - dr. zakon član 135. stav 1. tačka 5.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 39. stav 1. tačka 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 39. stav 1. tačka 4.  
Zakon o mladima Službeni glasnik RS br. 50/2011 član 25. stav 1. tačka 4.  
Zakon o sportu Službeni glasnik RS br. 24/11 i 99/2011 - dr. zakon član 135. stav 1. tačka 6.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 40. stav 1. tačka 3.  
Zakon o sportu Službeni glasnik RS br. 24/11 i 99/11 - dr. zakoni član 135. stav 1. tačka 7. u vezi sa članom 166.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 40. stav 1. tačka 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 40. stav 1. tačka 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 40. stav 1. tačka 2.  
Zakon o sportu Službeni glasnik RS br. 24/11 i 99/11 - dr. zakoni član 30. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 40. stav 1. tačka 5.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS“ br. 99/2009, 67/2012 čl.3. st.2.  
Zakon o lokalnoj samoupravi Sl.glasnik RS 129/2007, 83/2014-dr zakon član 86. stav 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS 99/09, 67/12-Odluka US čl. 73 tač.3.  
Zakon o lokalnoj samoupravi Sl.glasnik RS 129/2007, 83/2014-dr zakon član 80. tač. 3.  
Zakon o lokalnoj samoupravi Sl.glasnik RS 129/2007, 83/2014-dr zakon član 80.  
Zakon o lokalnoj samoupravi Sl.glasnik RS 129/2007, 83/2014-dr zakon član 84.  
Zakon o lokalnoj samoupravi Sl.glasnik RS 129/2007, 83/2014-dr. zakon član 83.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 60. i 61 . Nacrtom Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica od 1.12.2014. godine, odredbama čl.180, 181 i 182 nadležnost za rešavanje u drugostepenom postupku stavljena je u isključivu nadležnost Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Istovremeno, odredbom člana 166 pomenutog nacrta, propisano je da se sedište lekarske komisije koja daje nalaz i mišljenje u drugostepenom postupku kao i Posebne lekarske komisije, nalazi u Beogradu. Odredbom člana 246 stav 1 tačka 7 nacrta Zakona, propisano je da danom stupanja na snagu Zakona o pravima boraca, vojnih incvalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, prestaju da važe odredbe člana 60 i 61 Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine ( „Sl.Glasnik RS“ broj 99/2009).
Zakon o pravima civilnih invalida rata Službeni glasnik RS br. 52/96) Član 11.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 60. i 61 . Nacrtom Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica od 1.12.2014. godine, odredbama čl.180, 181 i 182 nadležnost za rešavanje u drugostepenom postupku stavljena je u isključivu nadležnost Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Istovremeno, odredbom člana 166 pomenutog nacrta, propisano je da se sedište lekarske komisije koja daje nalaz i mišljenje u drugostepenom postupku kao i Posebne lekarske komisije, nalazi u Beogradu. Odredbom člana 246 stav 1 tačka 7 nacrta Zakona, propisano je da danom stupanja na snagu Zakona o pravima boraca, vojnih incvalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, prestaju da važe odredbe člana 60 i 61 Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine ( „Sl.Glasnik RS“ broj 99/2009).
Zakon o pravima civilnih invalida rata Službeni glasnik RS br. 52/9 Član 11.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 60. i 61 . Nacrtom Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica od 1.12.2014. godine, odredbama čl.180, 181 i 182 nadležnost za rešavanje u drugostepenom postupku stavljena je u isključivu nadležnost Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Istovremeno, odredbom člana 166 pomenutog nacrta, propisano je da se sedište lekarske komisije koja daje nalaz i mišljenje u drugostepenom postupku kao i Posebne lekarske komisije, nalazi u Beogradu. Odredbom člana 246 stav 1 tačka 7 nacrta Zakona, propisano je da danom stupanja na snagu Zakona o pravima boraca, vojnih incvalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, prestaju da važe odredbe člana 60 i 61 Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine ( „Sl.Glasnik RS“ broj 99/2009).
Zakon o pravima civilnih invalida rata Službeni glasnik RS br. 52/96 Član 11.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 60. i 61 . Nacrtom Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica od 1.12.2014. godine, odredbama čl.180, 181 i 182 nadležnost za rešavanje u drugostepenom postupku stavljena je u isključivu nadležnost Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Istovremeno, odredbom člana 166 pomenutog nacrta, propisano je da se sedište lekarske komisije koja daje nalaz i mišljenje u drugostepenom postupku kao i Posebne lekarske komisije, nalazi u Beogradu. Odredbom člana 246 stav 1 tačka 7 nacrta Zakona, propisano je da danom stupanja na snagu Zakona o pravima boraca, vojnih incvalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, prestaju da važe odredbe člana 60 i 61 Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine ( „Sl.Glasnik RS“ broj 99/2009).
Zakon o pravima civilnih invalida rata Službeni glasnik RS br. 52/96 Član 11.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 57. stav 2. Ova nadležnost se ne izvršava zbog nedostatka finansijskih sredstava
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 Član 54. stav 1. tačka 1.  
Zakon o Crvenom krstu Srbije Službeni glasnik RS br.107/05 Član 13. stav 2.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 208.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 64. Ova nadležnost se ne izvršava zbog nedostatka finansijskih sredstava
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 214.  
Zakon o socijalnoj zaštiti (''Službeni glasnik RS'', broj 24/11) Član 56. stav 3.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 43. stav 2.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 22. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 53. tačka 4.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 9.  
Zakon o javnom zdravlju Službeni glasnik RS br. 72/09 Član 6. stav 2.  
Zakon o javnom zdravlju Službeni glasnik RS br. 72/09 Član 6. stav 1. tačka 6.  
Zakon o javnom zdravlju Službeni glasnik RS br. 72/09 Član 6. stav 1. tačka 5.  
Zakon o javnom zdravlju Službeni glasnik RS br. 72/09 Član 6. stav 1. tačka 4.  
Zakon o javnom zdravlju Službeni glasnik RS br. 72/09 Član 6. stav 1. tačka 3.  
Zakon o javnom zdravlju Službeni glasnik RS br. 72/09 Član 6. stav 1. tačka 2.  
Zakon o javnom zdravlju Službeni glasnik RS br. 72/09 Član 6. stav 1. tačka 1.  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti "Službeni glasnik RS" br. 25/19 Član 180.  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (''Službeni glasnik RS'', br. 107/05, 72/09-drugi zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-drugi zakon i 93/14) Član 13a. stav 5.  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti "Službeni glasnik RS" br. 25/19 Član 12.  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti "Službeni glasnik RS" br. 25/19 Član 12.  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti "Službeni glasnik RS" br. 25/19 Član 12.  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti "Službeni glasnik RS" br. 25/19 Član 12.  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti "Službeni glasnik RS" br. 25/19 Član 12.  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti "Službeni glasnik RS" br. 25/19 Član 12.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 10. st. 3. čl. 15. st. 2. i čl. 16. st. 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 49. stav 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 48. stav 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine (''Službeni glasnik RS'', broj 99/09 i 67/12-Odluka US) Član 47. stav 1. tačka 16.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine (''Službeni glasnik RS'', broj 99/09 i 67/12-Odluka US) Član 47. stav 1. tačka 15.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 47. stav 1. tačka 13.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 47. stav 1. tačka 12.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 47. stav 1. tačka 11.  
Zakon o utvđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 47. stav 1. tačka 10.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 47. stav 1. tačka 9.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 47. stav 1. tačka 8.  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti "Službeni glasnik RS" br. 25/19 Član 124.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 47. stav 1. tačka 7.  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti "Službeni glasnik RS" br. 25/19 Član 113.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 47. stav 1. tačka 6.  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti "Službeni glasnik RS" br. 25/19 Član 29  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti "Službeni glasnik RS" br. 25/19 Član 30.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 47. st. 1. tač. 2.  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti "Službeni glasnik RS" br. 25/19 Član 12.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS', broj 99/09 i 67/12-Odluka US Član 47. st. 1. tač. 1.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS 24/11 Član 77. stav 5.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 46. APV je osnivač Centra za porodični smeštaj i usvojenje koji pruža usluge iz člana 46. Zakona o socijalnoj zaštiti a ujedno i obezbeđuje sredstva za rad Centra za porodični smeštaj i usvojenje
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 213. Sredstva se ne obzebeđuju u budžetu APV, već u budžetu RS, te iz tog razloga APV ne propisuje kriterijume i merila za određivanje učešća korisnika u troškovima usluge socijalne zaštite
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br.24/11 Član 211. st. 2. i 3.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 147.stav 2. i 4.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 213.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 210. stav 2.  
Pokrajinska skupštinska odluka o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete Službeni list APV br. 42/14 Član 5.  
Odluka o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete Službeni list APV br. 4/13 Član 6.  
Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom Službeni glasnik RS br. 16/02, 115/05 i 107/09 Član 9. stav 1. tačka 1.- 5.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 173. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 56.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 167. stav 2.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 73. st. 2. tač. 2. i st. 3. i 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 57.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 54 . stav 1. tačka 6.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 54 . stav 1. tačka 5.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 54 . stav 1. tačka 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 55 . stav 1. tačka 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 55 . stav 1. tačka 1.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 20. stav 1.  
Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 54. stav 1. tačka 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 53. tačka 1.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 146. stav 5.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 133. stav 2.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 132. stav 3.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 129. stav 1.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 128. stav 3.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 125. stav 2.  
Zakon o socijalnoj zaštiti (''Službeni glasnik RS'', broj 24/11) Član 124. stav 8.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 163. stav 1. i 3.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11) Član 19.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 12. stav 1.  
Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 58. Donošenjem odluke US prestale su da važe: Odluka o raspoređivanju sredstava za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja ('Službeni list APV', br. 5/05, 15/05, 2/06 i 2/10); Odluka o pravu na ostvarivanje novčane pomoći porodici u kojoj se rode trojke, odnosno četvorke ('Službeni list APV', broj 8/05); Odluka o pravu na ostvarivanje novčane pomoći porodici u kojoj se rode blizanci ('Službeni list APV', broj 9/06)
Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 58.  
Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 53. tačka 1. Donošenjem Odluke Ustavnog suda (Sl. glasnik RS 67/12) osporeno je da APV preko svojih organa u oblasti socijalne zaštite uređuje druga prava u oblasti socijalne zaštite, veći obim prava od prava utvrđenih zakonom
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl. glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 13. tačka 5.  
Zakon o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede Službeni glasnik RS br. 30/10 član 27. stav 5.  
Zakon o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede Službenik glasnik RS br. 30/10 član 26. stav 3.  
Zakon o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede Službeni glasnik RS br. 30/10 član 4, 10, 11,12. stav 6., čl. 15 stav 3. i 23.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 13. tačka 4.  
Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Službeni glasnik RS br. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 član 13.  
Zakon o divljači i lovstvu Službenik glasnik RS br. 18/10 član 78.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS" br. 99/09 i 67/12-Odluka US) član 20. tačka 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS" br. 99/09 i 67/12-Odluka US) član 20. tačka 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS" br. 99/09 i 67/12-Odluka US) član 20. tačka 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS" br. 99/09 i 67/12-Odluka US) član 20. tačka 1.  
Zakon o šumama Službeni glasnik RS br. 30/10, 93/12, 89/15) član 83.  
Zakon o šumama Službeni glasnik RS br. 30/10, 93/12, 89/15 član 88. stav 4.  
Zakon o šumama Sl. glasnik RS br. 30/10, 93/12, 89/15 član 43. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS" 89/15) brisan je član 43. Zakona pa je izgubljena nadležnost: donošenje Srednjoročnog plana zaštite šuma od biljnih bolesti i štetočina za šumska područja, za period od pet godina
Zakon o šumama Službeni glasnik RS br. 30/10, 93/12, 89/15 član 25. stav 2.  
Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12, 89/15) član 58. stav 2.  
Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12, 89/15) član 44. stav 2. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS" 89/15) menjan je član 44.st. 1.2.i 4. Zakona u smislu da ove poslove obezbeđuje Ministarstvo i poverava ih naučno istraživačkoj ustanovi iz oblasti šumarstva.
Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12, 89/15) član 38. stav 3.  
Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12, 89/15) član 15. stav 2.  
Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12, 89/15) član 118.  
Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12, 89/15) član 103. stav 3.  
Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12, 89/15) član 101. stav 3.  
Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12, 89/15) član 50. stav 3.  
Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12, 89/15) član 46. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ('Službeni glasnik RS', 99/09 i 67/12-Odluka US) Član 54.  
Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12, 89/15) član 30.  
Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12, 89/15) član 25. stav 1.  
Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12, 89/15) član 16. stav 4.  
Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12, 89/15) član 13. stav 2.  
Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12, 89/15) član 10. stav 2.  
Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12, 89/15) član 19. stav 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS" br. 99/09 i 67/12-Odluka US) član 18. tačka 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS" br. 99/09 i 67/12-Odluka US) član 18. tačka 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 17.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 16. tačke 6.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 16. tačke 5.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 16. tačka 4.  
Zakon o vodama Službeni glasnik RS br. 30/10, 93/12, 101/16 član 188.-190.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl. glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 16. tačka 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl. glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 16. tačka 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 15. tačka 8.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 15. tačka 7.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 15. tačka 6.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 15. tačka 5.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 15. tačka 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 15. tačka 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 15. tačka 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 15. tačka 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 14.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 13. tačka 6.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 13. tačka 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US član 13. tačka 2.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 13. st.1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 25. stav 1. tačka 4.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 14. st.1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 25. stav 1. tačka 5.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 33. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 25. stav 1. tačka 8.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 34. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 25. stav 1. tačka 7.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 35. stav 3.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 61.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 25. stav 1. tačka 9.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 62.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 25. stav 1. tačka 10.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 68.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 25. stav 1. tačka 3.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 69. stav 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 25. stav 1. tačka 6.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 69. stav 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 25. stav 1. tačka 6.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 69. stav 5.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 28. stav 1. tačka 6.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 83. stav 1.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 100. stav 1. Donošenjem Zakona o zaštiti i održivom korišćenjju ribljeg fonda ('Službeni glasnik, br. 128/14) sredstva od naknada za korišćenje ribarskih područja više nisu prihod budžeta fonda
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 25. stav 1. tačka 11.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 100. stav 3.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 109. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 28. stav 1. tačka 8.  
Zakon o zaštiti životne sredine "Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09 -dr. zakon, 43/11- Odluka US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon Član 114. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 28. stav 1.tačka 7.  
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu Službeni glasnik RS br. 135/04, 36/09 Član 2. tač. 2. alineja 2. i Član 10.  
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu Službeni glasnik RS br. 135/04, 36/09 Član 2. tačka 2. alineja 2 u vezi sa članom 11.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 28. stav 1.tačka 7.  
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu Službeni glasnik RS br. 135/04, 36/09 Član 2. tačka 2. alineja 2. u vezi sa članom 14.  
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu Službeni glasnik RS br. 135/04, 36/09 član 2. tačka 2. alineja 2. u vezi sa članom 15.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 28. stav 1. tačka 7.  
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu Službeni glasnik RS br. 135/04, 36/09 Član 39. stav 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 28. stav 1.tačka 1.  
Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine Službeni glasnik RS br. 135/04, 25/15 Član 5. st.2  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 28. stav 1.tačka 4.  
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini Službeni glasnik RS br. 36/09, 88/10 Član 7. tačka 1.  
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini Službeni glasnik RS br. 36/09, 88/10 Član 7. i član 23. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 25. stav 1.tačka 6.  
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini "Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 Član 7. i 30. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 28. stav 1.tačka 1.  
Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine Službeni glasnik RS br. 135/04, 25/15 Član 26. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 28. stav 1.tačka 1.  
Zakon o zaštiti prirode "Službeni glasnik RS" br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon Član 9. stav 9.  
Zakon o zaštiti prirode "Službeni glasnik RS" br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon Član 10. stav 2.  
Zakon o zaštiti prirode "Službeni glasnik RS" br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon Član 41a.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 25. stav 1.tačka 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS" br. 99/09 i 67/12-Odluka US) član 13. tač.5  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS" br. 99/09 i 67/12-Odluka US) član 13. tač. 4  
Zakon o zaštiti prirode "Službeni glasnik RS" br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon Član 54. stav 3.  
Zakon o zaštiti prirode "Službeni glasnik RS" br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon Član 56. stav 3.  
Zakon o zaštiti prirode "Službeni glasnik RS" br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon Član 113. st.1  
Zakon o zaštiti prirode "Službeni glasnik RS" br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon Član 119. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 28. stav 1. tačka 8.  
Zakon o zaštiti vazduha "Službeni glasnik RS", br. 36/09, 10/13 Član 15.  
Zakon o zaštiti vazduha "Službeni glasnik RS", br. 36/09, 10/13 Član 15. stav 7.  
Zakon o zaštiti vazduha "Službeni glasnik RS", br. 36/09, 10/13 Član 74. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 28 stav 1.tačka 1.  
Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja "Službeni glasnik RS", br. 36/09 Član 5.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 25. stav 1. tačka 6.  
Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja "Službeni glasnik RS", br. 36/09 Član 6. stav 2.  
Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja "Službeni glasnik RS", br. 36/09 Član 10. stav 2.  
Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja "Službeni glasnik RS", br. 36/09 Član 14. stav 3.  
Zakon o upravljanju otpadom "Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr. zakon Član 11. stav 5.  
Zakon o upravljanju otpadom "Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr. zakon Član 19. stav 1. tačka 3.  
Zakon o upravljanju otpadom "Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr. zakon Član 19. stav 1. tačka 4. i Član 60. stav 3.  
Zakon o upravljanju otpadom "Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr. zakon Član 19. stav 1. tačka 5. i Član 84. stav 3.  
Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda "Službeni glasnik RS", br. 128/14, 95/18-dr. zakon Član 5. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 22. stav 1. tačka 2.  
Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda "Službeni glasnik RS", br. 128/14, 95/18-dr. zakon Član 31. stav 6.  
Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda "Službeni glasnik RS", br. 128/14, 95/18-dr. zakon Član 17. stav 8.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 22. stav 1. tačka 1.  
Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda "Službeni glasnik RS", br. 128/14, 95/18-dr. zakon Član 47. stav 1.  
Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda "Službeni glasnik RS", br. 128/14, 95/18-dr. zakon Član 49. stav 1.  
Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda "Službeni glasnik RS", br. 128/14, 95/18-dr. zakon Član 52. stav 4.  
Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda "Službeni glasnik RS", br. 128/14, 95/18-dr. zakon Član 54. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 22. stav 1. tačka 4.  
Zakon o vodama "Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/19-dr. zakon Član 196. stav 5.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 26.  
Zakon o zaštiti prirode "Službeni glasnik RS" br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon Član 103.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 27. Odredba člana 27. Zakona o utvrđivanju nadležnosti APV proglašena je neustavnom Odlukom Ustavnog suda objavljenom u Službenom glasniku RS 67/2012
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 član 35. stav 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US član 10. tačka 2.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 član 35. i član 47.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US član 10.tačka 3.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 član 49. stav 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US član 10. tačka 4.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 član 52. stav 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US član 10. tačka 5.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 član 33. stav 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US član 10. tačka 6.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 član 33. stav 5.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US član 10. tačka 6.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 član 58.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US član 10. tačka 9.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 član 58.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US član 10. tačka 10.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 145/14, 83/18 član 48.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 član 45a i 50.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14 član 33. stav 6.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14 član 53a i član 134.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US član 11. tačka 1.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14 član 139. stav 2. Članom 56. stav 2. i 4. Zakona o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13 i 98/13), bilo je propisano da se na rešenje o lokacijskoj dozvoli koju izdaje jedinica lokalne samouprave može izjaviti žalba u roku od osam dana, a Autonomnoj pokrajini je bilo povereno rešavanje po žalbi protiv prvostepenog rešenja o lokacijskoj dozvoli jedinice lokalne samouprave, donetog za građenje objekata koji se grade na teritoriji autonomne pokrajine. Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 132/2014), izmenjen je član 56. Zakona, a takođe je izmenjeno i zakonsko rešenje, pa je umesto lokacijske dozvole, uveden novi institut „lokacijski uslovi“ kao javna isprava, a izmenjenim članom 56. Zakona predviđeno je da se na izdate lokacijske uslove može podneti prigovor nadležnom opštinskom, odnosno gradskom veću, na koji način je došlo do promene odnosno gubitka nadležnosti u pogledu rešavanja po žalbi u toj oblasti.
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Aatonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US član 11. tačka 2.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14 član 172. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US član 11. tačka 3.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14 član 172.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US član 11. tačka 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US član 11. tačka 5.  
Zakon o javnim preduzećima "Službeni glasnik RS", br. 15/16 član 5.  
Zakon o stanovanju i održavanju zgrada "Službeni glasnik RS", br. 104/16 član 131. st.5 Članom 50. Zakona o stanovanju („Službeni glasnik RS“, br. 50/92, 76/92, 84/92-ispravka, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94,47/94, 47/94-ispravka, 48/94, 44/95-dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-dr. zakon i 99/11), Autonomnoj Pokrajini Vojvodini bilo je povereno rešavanje po žalbi protiv prvostepenog rešenja opštinske uprave opštine koja se nalazi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Konkretno, u pitanju su bili postupci rešavanja po žalbi na rešenje o iseljenju lica koje se uselilo u stan ili zajednične prostorije stambene zgrade bez pravnog osnova (član 5. tog zakona). Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016), dana 31.12.2016. godine, na osnovu člana 157. stav 1. tačka 1. i tačka 2. prestao je da važi Zakon o stanovanju. Novim zakonskim rešenjem, prema odredbi člana 77. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, protiv rešenja o iseljenju lica koje se uselilo u stan ili zajedničke prostorije stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade bez pravnog osnova može se izjaviti žalba opštinskom, odnosno gradskom veću. Time je APV prestala da bude nadležna za rešavanje po žalbi protiv rešenja donetih u prvom stepenu u upravnom postupku koji se odnosi na iseljenje bespravno useljenih lica.
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US član 12.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS“ br. 99/2009, 67/2012 član 3. stav 2.  
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu "Službeni glasnik RS", br. 135/04, 88/10 Član 5. stav 2 i član 9. stav 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12- Odluka US Član 28. stav 1. tačka 3.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14 član 56.  
Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure "Službeni glasnik RS" br 22/2015 član 13.  
Zakon o zaštiti vazduha "Službeni glasnik RS", br. 36/09, 10/13 Član 15. stav 8.  
Zakon o zaštiti vazduha "Službeni glasnik RS", br. 36/09, 10/13 Član 15. stav 5.  
Zakon o zaštiti vazduha "Službeni glasnik RS", br. 36/09, 10/13 Član 16. stav 3.  
Zakon o zaštiti vazduha "Službeni glasnik RS", br. 36/09, 10/13 Član 31.  
Zakon o zaštiti vazduha "Službeni glasnik RS", br. 36/09, 10/13 Član 33.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 30. stav 1. tačka 1  
Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima sa Zakonom o javnim preduzećima "Službeni glasnik RS", br. 46/2013 i 90/2014. član 7.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 30. stav 1. tačka 2.  
Zakon o železnici "Sl. glasnik RS", br. 45/2013 član 98. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 31.  
Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama "Sl. glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 92/16 član 7. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 31.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 31.  
Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama "Sl. glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 92/16 član 24. stav 7.  
Zakon o elektronskim komunikacijama "Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014 član 5.  
Zakon o elektronskim komunikacijama "Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US, 62/2014, 95/2018 član 27 a  
Zakon o elektronskim komunikacijama "Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014 član 83. stav 4.  
Zakon o elektronskim komunikacijama "Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US, 62/2014, 95/2018 član 132. stav 3.  
Zakon o planiranju i izgradnji "Službeni glasnik RS", br. 72/09,81/09, 64/10,24/11, 121/12,24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14 član 131. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 29.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 29.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 67.  
Zakon o ravnopravnosti polova "Sl. glasnik RS", br. 104/2009 član 2. stav 4.  
Zakon o ravnopravnosti polova "Sl. glasnik RS", br. 104/2009 član 52. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 32. tačka 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 32. tačka 2.  
Zakon o turizmu "Službeni glasnik RS", br. 17/19 Član 10. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 23. tačka 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 23. tačka 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 23. tačka 4. Članom 27. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik RS" 17/19) propisano je da zahtev za kategorizaciju turističkog mesta podnosi Ministarstvu i da ispunjenost propisanih uslova za razvrstavanje turističkog mesta u kategoriju proverava komisija za kategorizaciju turističkih mesta, koju obrazuje ministar. Komisija sačinjava zapisnik o svom radu i dostavlja ga ministru sa predlogom za razvrstavanje turističkog mesta u odgovarajuću kategoriju.Razvrstavanje turističkog mesta u kategoriju vrši se rešenjem koje donosi ministar i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva. Članom 135. Zakona o turizmu je propisano da će se do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primenjivati osim u delu u kome su u suprotnosti sa ovim zakonom-Pravilnik o kategorizaciji turističkih mesta („Službeni glasnik RSˮ, br. 24/12, 31/12 – ispravka i 102/15)
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 23. tačka 6.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 66. stav 3.  
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti "Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015 član 17. stav 1.  
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti "Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015 član 40. stav 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 81.  
Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama "Sl. glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 92/16 član 31. stav 5.  
Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama "Sl. glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 92/16 član 22. stav 5.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka US član 23. tačka 5.  
Zakon o turizmu "Sl. glasnik RS", br. 17/19 čl. 30, 32. i 39.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 član 69.  
Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika "Službeni glasnik RS", br. 104/2009 član 31.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 član 72.  
Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 6/2002 član 37. stav 2. Razlog gubljenja ove nadležnosti je prestanak važenja Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 6/2002
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 član 68. stav 1. tačka 6.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 član 68. stav 1. tačka 5.  
Zakon o energetici "Službeni glasnik RS", br. 145/2014 član 5. stav 4.  
Zakon o energetici "Službeni glasnik RS", br. 145/2014 član 15.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 član 32. stav 1. tačka 1.  
Zakon o energetici "Službeni glasnik RS", br. 145/2014 član 13. stav 4. Nadležnost je oduzeta donošenjem Odluke USRS "Službeni glasnik RS", br. 67/12
Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika "Službeni glasnik RS", br. 104/2009 član 16. stav 2. Nadležnost se ne izvršava jer nisu doneti podzakonski akti.
Zakon o energetici "Službeni glasnik RS", br. 145/2014 član 24. stav 2.  
Zakon o efikasnom korišenju energije "Službeni glasnik RS'', br 25/2013 član 63. stav 1.  
Zakon o energetici Sl.glasnik RS br. 57/11 član 181.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/2009, 67/12-Odluka Ustavnog suda RS član 69.  
Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika Sl.glasnik RS br. 104/2009 član 31.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/2009, 67/12-Odluka Ustavnog suda RS član 72.  
Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika Sl.glasnik RS br. 104/2009 član 31.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/2009, 67/12 Odluka Ustavnog suda RS član 70. stav 1. tačka 6.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima Sl.glasnik RS br. 88/2011 član 145. Prestao da važi
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima Sl.glasnik RS br. 101/2015 član 168. stav 3. i 4.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/15 član 125.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012-odluka US član 70.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/15 član 23. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012-odluka US član 71. stav 1. tačka 1. i tačka 6.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/15 član 68.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012-odluka US član 70. stav 1. tačka 2.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/15 član 107. stav 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012-odluka US član 70. stav 1. tačka 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012-odluka US član 70. stav 1. tačka 5.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 88/2011 član 30. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012-odluka US član 71. stav 1. tačka 2.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 88/2011 član 42. stav 1, član 138.-142.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012-odluka US član 71. stav 1. tačka 3.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/15 član 17. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012-odluka US član 71. stav 1. tačka 4.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 88/2011 član 134. stav 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012-odluka US član 71. stav 1. tačka 5.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/15 član 53. stav 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012-odluka US član 71. stav 1. tačka 7.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/15 član 52. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012-odluka US član 71. stav 1. tačka 8.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/2015 član 168. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012-odluka US član 71. stav 1. tačka 9.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/2015 član 158.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/2015 član160. stav 6.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/2015 član 13. stav 6.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/2015 član 19. stav 3.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/2015 član 20. stav 4.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/2015 član 165. stav 1.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/2015 član 160. stav 5.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/2015 član 162. stav 1.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/2015 član 163. stav 1.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/2015 član 164. stav 1.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/2015 član 164. stav 1.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/2015 član 165. stav 1.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS'', br. 101/2015 član 160. stav 5.  
Zakon o visokom obrazovanju "Službeni glasnik RS', br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 73/18 član 31. stav 1. tačka 4. i član 52. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka Ustavnog suda član 35. stav 1. tačka 2.  
Zakon o visokom obrazovanju "Službeni glasnik RS', br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 73/18 član 135  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka Ustavnog suda član 35. stav 1. tačka 3.  
Zakon o visokom obrazovanju "Službeni glasnik RS', br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 73/18 član 51. stav 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka Ustavnog suda član 35. stav 1. tačka 4.  
Zakon o visokom obrazovanju "Službeni glasnik RS', br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 73/18 član 42. stav 6. i član 53.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka Ustavnog suda član 35. tačka 5.  
Zakon o visokom obrazovanju "Službeni glasnik RS', br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 73/18 član 54. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka Ustavnog suda član 35. stav 1. tačka 6.  
Zakon o visokom obrazovanju "Službeni glasnik RS', br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 73/18 član 55. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka Ustavnog suda član 35. stav 1. tačka 7.  
Zakon o visokom obrazovanju "Službeni glasnik RS', br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 73/18 član 57. st. 8 i 10.  
Zakon o visokom obrazovanju "Službeni glasnik RS', br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 73/18 član 62. stav 7.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka Ustavnog suda član 35. stav 1. tačka 8.  
Zakon o visokom obrazovanju "Službeni glasnik RS', br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 73/18 član 99. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka Ustavnog suda član 35. stav 1. tačka 9.  
Zakon o visokom obrazovanju "Službeni glasnik RS', br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 73/18 član 127. stav 6.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka Ustavnog suda član 35. stav 1. tačka 10.  
Zakon o visokom obrazovanju "Službeni glasnik RS', br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 73/18 član 129. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS'', br. 99/2009 i 67/2012 - Odluka Ustavnog suda član 35. stav 1. tačka 11.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 5.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 6.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 7.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 8.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 9.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 10.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 11.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 12.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 13.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 14.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 15.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 16.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 42. tačka 17.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US Član 42. tačka 18.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 43.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine „Sl. glasnik RS“, broj 99/2009, 67/12-Odluka Ustavnog suda član 41. tačka 8.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 41. tačka 9.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 41. tačka 10.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 44 . Nadležnost je ostala i po prestanku važenja Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine (Sl. glasnik RS, br. 6/2002, 101/2007 - dr. zakon i 51/2009 - dr. zakon), ali je Zakonom o zadužbinama i fondacijama (Sl. glasnik RS, br. 88/2010 i 99/2011 - dr. zakon) nadležnost ograničena na fondove, fondacije i zadužbine čiji je osnivač ili suosnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave
Zakon o zadužbinama i fondacijama "Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011 - dr. zakon    
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 44. tačka 2. Nadležnost je ostala i po prestanku važenja Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine (Sl. glasnik RS, br. 6/2002, 101/2007 - dr. zakon i 51/2009 - dr. zakon), ali je Zakonom o zadužbinama i fondacijama (Sl. glasnik RS, br. 88/2010 i 99/2011 - dr. zakon) nadležnost ograničena na fondove, fondacije i zadužbine čiji je osnivač ili suosnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave
Zakon o zadužbinama i fondacijama "Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011 - dr. zakon    
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 45. tačka 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 45. tačka 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 45. tačka 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 45. tačka 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 45. tačka 5.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 45. tačka 6.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US član 45. tačka 7.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine "Sl.glasnik RS" br. 99/2009, Odluka Ustavnog suda 67/2012 član 46.  
Ustav Republike Srbije "Sl. glasnik RS", broj 98/2006 član 183. tačka 6. i član 184. tačka 4. Ustavna odredba o najmanjem obimu budžeta Pokrajine derogirana je odredbom Zakona o budžetskom sistemu kojim se ''budžet Republike Srbije'' kao osnovica za utvrđivanje najmanjeg obima pokrajinskog budžeta zamenjuje osnovicom koju čini ''visina poreskih prihoda''; Osim toga struktura pokrajinskog budžeta u kojoj pretežno učešće imaju transferna sredstva sa utvrđenom namenom (rashodi za zaposlene u ustanovama obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine) onemogućava izdvajanje sredstava za kapitalne projekte u delu utvrđenom Ustavom.
Zakon o budžetskom sistemu "Sl. glasnik RS", broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispr. 108/2013, 142/2014 i 68/2015-dr. zakon    
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 10. tačka 13. i 15.  
Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije "Sl.glasnik RS", br. 10/04 i 84/07    
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu "Službeni glasnik RS", broj 110/2013, 116/2013 i 142/2014    
Zakon o javnom dugu "Službeni glasnik RS", broj 61/05, 107/09 i 78/2011    
Uredba o budžetskom računovodstvu "Službeni glasnik RS", broj 125/2003 i 12/2006    
Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor "Službeni glasnik RS", br.49/2010    
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem "Službeni glasnik RS", broj 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 - ispr, 106/2013, 120/2013 20/2014, 64/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014 i 131/2014    
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa "Službeni glasnik RS", broj 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 - ispr., 81/2014, 117/2014, 128/2014 i 131/2014    
Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor "Službeni glasnik RS", broj 113/2013 i 8/2014    
Pravilnik o zajedničkim osnovama, kriterijumima i zadacima za rad finansijske službe direktnog korisnika budžetskih sredstava "Službeni glasnik RS", broj 123/2003    
Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije "Sl. list SRJ", broj 17/97 i 24/00    
Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta Republike Srbije "Službeni glasnik RS", broj 120/2012    
Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja "Službeni glasnik RS", br, 51/2007 i 14/2008 – ispr.    
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem "Službeni glasnik RS", broj106/06;    
Pravilnik o spisku korisnika javnih sredstava "Službeni glasnik RS", broj 120/2013    
Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu "Službeni list AP Vojvodine", broj 50/2013, 24/2014 i 42/2014    
Pravilnik o načinu korišćenja i upravljanja sredstvima konsolidovanog računa trezora Autonomne Pokrajine Vojvodine, "Službeni list AP Vojvodine", broj 23/2013    
Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine "Službeni list AP Vojvodine", broj 40/2012    
Pravilnik o organizaciji i računovodstvenom obuhvatanju glavne knjige trezora Autonomne pokrajine Vojvodine i pomoćnih knjiga i evidencija      
Računovodstvene politike      
Pokrajinska uredba o zaduženju AP Vojvodine (prihvatanju obaveze otplate duga) za projekte u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije "Službeni list AP Vojvodine", broj 19/2010, 6/2011, 19/201 i 19/2013    
Pokrajinska uredba o davanju Fondu za razvoj Republike Srbije ovlašćenja direktnog zaduženja za naplatu sa računa izvršenja budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine kao sredstva obazbeđenja otplate duga za projekte u funkciji podsticanja građevinske ind "Službeni list AP Vojvodine", broj 20/2010 i 1/2012    
Pokrajinska uredba o rokovima, načinu i postupku povraćaja neutrošenih budžetskih sredstava korisnika javnih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine, van konsolidovanog računa trezora Autonomne pokrajine Vojvodine , na račun izvršenja budžeta Autonom "Službeni list AP Vojvodine", broj 2/2015    
Uputstvo o radu trezora AP Vojvodine "Službeni list AP Vojvodine", broj 18/02, 04/03, 16/03 i 25/04    
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br- 99/2009, 67/2012 Odluka US RS člana 33. stav 1. tačka 24. i član 34. stav 1. tačka 28.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 'Službeni glasnik RS', broj: 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 član 145. i član 185. stav 1.  
Ustav Republike Srbije Službeni glasnik RS 98/2006 član 183. stav 2. tačka 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 5.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 6.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 7.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 8.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 9.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 10.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 11.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 12.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 13.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 14.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 15.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 16.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 17.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 18.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 19.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 19.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 20.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 21.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 22.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 23.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 24.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 25.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 26.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US RS član 34. stav 1. tačka 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 5.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 6.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 7.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 8.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 9.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 10.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 11.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 13.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US RS član 34. stav 1. tačka 14.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 15.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 16.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US RS član 34. stav 1. tačka 17.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 18.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 19.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 20.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 21.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 22.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 23.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl.glasnik RS" br. 99/09 i 67/2012 - odluka US RS član 34. stav 1. tačka 24.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/09 i 67/2012 - odluka US RS član 34. stav 1. tačka 25.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 27. i član 33. stav 1. tačka 23.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 28.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/09 i 67/2012 - odluka US RS član 34. stav 1. tačka 29.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 34. stav 1. tačka 30.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine „Službeni glasnik RS“ br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 36. stav 1. tačka 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 36. stav 1. tačka 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 36. stav 1. tačka 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 36. stav 1. tačka 4. Član 6. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13, 27/18-dr. zakon, 10/19) propisuje da odluku o prijemu donosi direktor ustanove.
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 36. stav 1. tačka 5. Oduzeto Zakonom o učeničkom i studentskom standardu „Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13, 27/18-dr. zakon, 10/19
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 36. stav 1. tačka 6. Član 6. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13, 27/18-dr. zakon, 10/19) propisuje da ustanova sprovodi konkurs.
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 36. stav 1. tačka 7. Oduzeto Zakonom o učeničkom i studentskom standardu „Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13, 27/18-dr. zakon, 10/19
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 36. stav 1. tačka 8. Članom 6. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13, 27/18-dr. zakon, 10/19) određeno je da to propisuje ministar
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 36. stav 1. tačka 9. Na osnovu člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini ("Službeni list APV", br. 14/15, 10/17) donet je Pravilnik o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini ("Službeni list APV", br. 39/15), koji je donošenjem novog Pravilnikao uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini ("Sl. glasnik RS" br. 6/17, 7/18) stavljen van snage.
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 36. stav 1. tačka 10.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 36. stav 1. tačka 11.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 36. stav 1. tačka 12.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 36. tačka 13.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 37.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine „Službeni glasnik RS“ br. 99/09 i 67/2012 - odluka US član 38.  
Statut Autonomne pokrajine Vojvodine „Službeni list APV“, br. 20/14 član 27. stav 1. tačka 9. al. 1.  
Statut Autonomne pokrajine Vojvodine „Službeni list APV“, br. 20/14 član 27. stav 1. tačka 9. al. 2.  
Statut Autonomne pokrajine Vojvodine „Službeni list APV“, br. 20/14 član 27. stav 1. tačka 9. al. 3.  
Statut Autonomne pokrajine Vojvodine „Službeni list APV“, br. 20/14 član 27. stav 1. tačka 9. al. 4.  
Statut Autonomne pokrajine Vojvodine „Službeni list APV“, br. 20/14 član 27. stav 1. tačka 9. al. 5.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 Član 104. st. 5. 6. i 7. i član 185.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 Član 94. stav 5. i 185.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 član 33. stav 6.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 član 95. i član 185.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 član 35. stav 2.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 Član 118. stav 1. član 185.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 član 35. stav 6.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 član 106. stav 8. i 185.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 član 106. stav 9. i član 185. stav 1.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 član 36. stav 2.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 član 54. stav 7.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 član 117. stav 6. i član 185. stav 1.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 član 117. stav 7. i član 185. stav 1.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 član 60. stav 7.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 član 61. stav 2.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 član 128 stav 3.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 član 63. stav 8.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 Član 128.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 član 79. stav 4.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 član 88. stav 5.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 član 28. stav 5. i član 185. stav 1.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 član 90. stav 2.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 član 90. stav 3.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 Član 4. st.8 i član 185. st. 1.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 član 111. stav 2.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 član 111. stav 3.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 član 149. stav 4.  
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika „Službeni glasnik RS“ br. 85/13 član 7. stav 1.  
Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja  „Službeni glasnik RS“ br. 8/11 član 10. stav 2.  
Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja  „Službeni glasnik RS“ br. 8/11 član 26. stav 1.  
Zakon o obrazovanju odraslih  „Službeni glasnik RS“ br. 55/13, 88/17-dr. zakon, 27/18-dr. zakon Član 65. u vezi sa članom 19. stav 3.  
Zakon o udžbenicima „Službeni glasnik RS“ br. 27/18 član 30. stav 1. tačka 1.  
Zakon o udžbenicima „Službeni glasnik RS“ br. 27/18 član 30.  
Zakon o udžbenicima „Službeni glasnik RS“ br. 27/18 član 30. stav 1. tačka 4.  
Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju „Službeni glasnik RS“ br. 18/10 član 9. stav 3.  
Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju „Službeni glasnik RS“ br. 18/10 član 30. stav 8.  
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju „Službeni glasnik RS“ br. 55/13 član 12. stav 3.  
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  „Službeni glasnik RS“ br. 55/13 član 96. stav 4.  
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju „Službeni glasnik RS“ br. 55/13 član 99. stav 4.  
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju „Službeni glasnik RS“ br. 55/13, 101/17 član 87. stav 5.  
Zakon o učeničkom i studentskom standardu  „Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13 član 24. stav 1.  
Zakon o učeničkom i studentskom standardu  „Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13 član 88. stav 1.  
Zakon o učeničkom i studentskom standardu „Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13 član 97. stav 1.  
Zakon o udžbenicima „Službeni glasnik RS“ br. 27/18 čl. 30. st. 1. tač. 2  
Zakon o udžbenicima „Službeni glasnik RS“ br. 27/18 Član 22. stav 11.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 5.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 6.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 8.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 9.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 10.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US RS član 33. stav 1. tačka 11.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US RS član 33. stav 1. tačka 12.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 13.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 14.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US RS član 33. stav 1. tačka 15.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 16.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 17.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 18.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US RS član 33. stav 1. tačka 19.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US RS član 33. stav 1. tačka 20.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 21.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US RS član 33. stav 1. tačka 7.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 23. Ne izvršava se jer nisu doneti podzakonski akti za sprovodjenje zakona
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 24.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 25.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US RS član 33. stav 1. tačka 26.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Sl.glasnik RS br. 99/09 i 67/2012 - odluka US čl. 37. Danom početka rada Agencije u skladu sa ovim zakonom prestaju da važe: 1) odredbe čl. 17–19, 24–27, 42. i 65. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik RS”, br. 55/13 i 88/17 – dr. zakon), u delu koji se odnosi na postupak za izdavanje odobrenja drugoj organizaciji koja obavlja delatnost i ima sedište na teritoriji autonomne pokrajine;
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 čl. 166 u vezi sa čl. 33. st. 6.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17 član 106. stav 1, 3, 4. i 5. i član 185. stav 1.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 član 106. stav 5. i član 185  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 član 107. stav 3. i 185.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 čl. 123. st. 2.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 član 125. stav 2  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 član 105. stav 3. i član 185. stav 1.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 član 105. stav 4. i član 185. stav 1.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 Čl. 79, 81. i 185 st. 1.  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 čl. 81  
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 čl. 111. st. 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS" br. 99/09 i 67/12-Odluka US) Član 36. stav 1. tačka 1.  
Zakon o učeničkom i studentskom standardu „Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13, 27/18-dr. zakon, 10/19 Član 88. u vezi sa članom 25. stav 3.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS" br. 99/09 i 67/12-Odluka US) Član 36. stav 1. tačka 3.  
Zakon o učeničkom i studentskom standardu „Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13, 27/18-dr. zakon, 10/19 Član 88. u vezi sa članom 28. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS" br. 99/09 i 67/12-Odluka US) član 36. stav 1. tačka 3.  
Zakon o učeničkom i studentskom standardu „Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13, 27/18-dr. zakon, 10/19 član 88. u vezi sa članom 30. stav 3.  
Zakon o učeničkom i studentskom standardu „Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13, 27/18-dr. zakon, 10/19 Član 88. u vezi sa članom 33. stav 1.  
Zakon o učeničkom i studentskom standardu „Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13, 27/18-dr. zakon, 10/19 član 88. u vezi sa članom 40. stav 4.  
Zakon o učeničkom i studentskom standardu „Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13, 27/18-dr. zakon, 10/19 član 88. u vezi sa članom 45. stav 11.  
Zakon o učeničkom i studentskom standardu „Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13, 27/18-dr. zakon, 10/19 član 88. u vezi sa članom 55. stav 3. tačka 12.  
Zakon o učeničkom i studentskom standardu „Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13, 27/18-dr. zakon, 10/19 član 88. u vezi sa članom 86. stav 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS" br. 99/09 i 67/12-Odluka US) član 36. stav 1. tačka 13.  
Zakon o učeničkom i studentskom standardu ("Sl.glasnik RS" 18/2010 i 55/2013) član 88. u vezi sa članom 90. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - Odluka US) član 45. tačka 8.  
Zakona o javnom informisanju ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - odluka US i 41/2011 - odluka US ) Član 14.  
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Mađar so" za novinsko-izdavačku delatnost, Novi Sad i novinama "Mađar so" ("Službeni list APV", broj 10/2004 )    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkim javnim preduzećem "Het nap", Subotica i novinama "Het nap" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Hlas ljudu", Novi Sad i novinama "Hlas ljudu" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Ruske slovo", Novi Sad i novinama "Ruske slovo" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Libertatea", Pančevo i novinama "Libertatea" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Hrvatska riječ", Subotica i novinama "Hrvatska riječ" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Them", Novi Sad i novinama "Them” ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad novinama "Poljoprivrednik" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2006)   U skladu sa članom 14. Zakona o javnom informisanju ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - odluka US i 41/2011 - odluka US ) - -osnivačpravnog lica koje je osnivač javnog glasila ne može biti država i teritorijalna autonomija. U skladu sa tim donete su odluke o prenosu osnivačkih prava.
Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine ("Sl glasnik RS", br 6/2002 101/2007- dr zakon 51/2009 dr. zakon ) član 19. stav 3. Donošenjem Zakona o javnom informisanju ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - odluka US i 41/2011 - odluka US ) član 14.- -osnivač pravnog lica koje je osnivač javnog glasila, ni posredno ni neposredno ne može biti država i teritorijalna autonomija. Donete su odluke o prenošenju osnivačkih prava.
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Mađar so" za novinsko-izdavačku delatnost, Novi Sad i novinama "Mađar so" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkim javnim preduzećem "Het nap", Subotica i novinama "Het nap" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Hlas ljudu", Novi Sad i novinama "Hlas ljudu" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Ruske slovo", Novi Sad i novinama "Ruske slovo" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Libertatea", Pančevo i novinama "Libertatea" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Hrvatska riječ", Subotica i novinama "Hrvatska riječ" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Them", Novi Sad i novinama "Them” ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad novinama "Poljoprivrednik" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2006)    
Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne pokrajine ("Sl Glasnik RS", 6/2002 101/2007 dr. zakon 51/2009 dr. zakon) član 19. Donošenjem Zakona o javnom informisanju ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - odluka US i 41/2011 - odluka US ) član 14.- -osnivač pravnog lica koje je osnivač javnog glasila ne može biti država i teritorijalna autonomija. Donete su odluke o prenošenju osnivačkih prava, ali donete su i odluke o obezbeđivanju sredstava za izlaženje novina od pokrajinskog značaja.
Zakon o javnom informisanju ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - odluka US i 41/2011 - odluka US ) član 14.  
Odluka o kriterijumima za obezbeđivanje dela sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za finansiranje izdavanja novina ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2003 i 10/2004)    
Odluka o obezbeđivanju dela sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za izdavanje novina pokrajinskog značaja ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2008)    
Pokrajinska skupštinska odluka o obezbeđivanju sredstava za sufinansiranje novina koje objavljuju informacije na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)   Autonomna pokrajina Vojvodina ne može biti osnivač javnog preduzeća ili ustanove izdavača javnog glasila, u skladu sa zakonima koji uređuju oblast javnog informisanja uređuje se obezbeđivanje sredstava za informisanje na jezicima nacionalnih manjina nacionalnih zajednica.
Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne pokrajine ("Sl. Glasnik RS", br 6/2002 101/2007-dr. zakon 51/2009-dr. Zakon) član 19.  
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Mađar so" za novinsko-izdavačku delatnost, Novi Sad i novinama "Mađar so" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkim javnim preduzećem "Het nap", Subotica i novinama "Het nap" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Hlas ljudu", Novi Sad i novinama "Hlas ljudu" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Ruske slovo", Novi Sad i novinama "Ruske slovo" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Libertatea", Pančevo i novinama "Libertatea" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Hrvatska riječ", Subotica i novinama "Hrvatska riječ" ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Them", Novi Sad i novinama "Them” ("Službeni list APV", broj 10/2004)    
Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad novinama "Poljoprivrednik" ("Službeni list AP Vojvodine", br. 8/2006)   U skladu sa članom 14. Zakona o javnom informisanju (Sl. glasnik RS, br. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - odluka US i 41/2011 - odluka US ) - -osnivač pravnog lica koje je osnivač javnog glasila ne može biti država i teritorijalna autonomija. U skladu sa tim donete su odluke navedene u tačkama 1-8.
Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine ("Sl. glasnik RS", br. 6/2002, 101/2007 - dr. zakon i 51/2009 - dr. zakon) član 19. stav 1. tačka 1. Donošenjem Zakona o javnom informisanju ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - odluka US i 41/2011 - odluka US ) član 14.- -osnivač pravnog lica koje je osnivač javnog glasila, ne može biti država i teritorijalna autonomija. Donete su odluke o prenošenju osnivačkih prava nad javnim preduzećima i ustanovama i javnim glasilima na nacionalne savete. DONETE ODLUKE: 1.Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Mađar so" za novinsko-izdavačku delatnost, Novi Sad i novinama Mađar so 2. Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkim javnim preduzećem "Het nap", Subotica i novinama "Het nap" 3.Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Hlas ljudu", Novi Sad i novinama "Hlas ljudu"; 4.Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Ruske slovo", Novi Sad i novinama "Ruske slovo"; 5.Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Libertatea", Pančevo i novinama "Libertatea": 6.Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Hrvatska riječ", Subotica i novinama "Hrvatska riječ"; 7.Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom "Them", Novi Sad i novinama "Them”. 8.Odluka o prenošenju osnivačkih prava nad novinama "Poljoprivrednik" U skladu sa članom 14. Zakona o javnom informisanju ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - odluka US i 41/2011 - odluka US ) - -osnivač pravnog lica koje je osnivač javnog glasila ne može biti država i teritorijalna autonomija. U skladu sa tim donete su odluke navedene u tačkama 1-8.
Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne pokrajine ("Sl. glasnik RS", br. 6/2002, 101/2007 - dr. zakon i 51/2009 - dr. zakon) član 19. stav 1. tačka 1. Donošenjem Zakona o javnom informisanju ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - odluka US i 41/2011 - odluka US ) u članu 14b. je propisano da Registar javnih glasila vodi organizacija nadležna za vođenje registra privrednih subjekata, a prestao je sa radom registar javnih glasila.
Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne pokrajine ("Sl. glasnik RS", br. 6/2002, 101/2007 - dr. zakon i 51/2009 - dr. zakon) član 19. stav 1. Član 14b Zakona o javnom informisanju ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - odluka US i 41/2011 - odluka US )- Registar javnih glasila vodi organizacija nadležna za vođenje registra privrednih subjekata. Prestao je sa radom registar javnih glasila koji je vodio pokrajinski sekretarijat.
Odluka o obezbeđivanju dela sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za izdavanje novina pokrajinskog značaja ("Službeni list AP Vojvodine", br. 4/2008)    
Pokrajinska skupštinska odluka o obezbeđivanju sredstava za sufinansiranje novina koje objavljuju informacije na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica ("Službeni list AP Vojvodine", br. 54/2014)    
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Službeni glasnik RS“ br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 član 98. stav 6. i 9. i član 185. stav 1  
Zakon o budzetskom sistemu "Sl. glasnik RS" broj 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013,108/2013,142/2014, 68/2015,103/2015 član 82. stav 1. Pokrajinska vlada donela je Odluku o osnivanju Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine-"Sl.list APV" br. 25/12
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 'Službeni glasnik RS', br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 27/18 (II)-dr. zakon, 10/19 član 185. u vezi sa članom 28. st. 5. i 6.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 33. stav 1. tačka 1.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009 Odluka Ustavnog suda RS -67/2012 član 79.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS" br- 99/2009, Odluka Ustavnog suda RS-67/2012 član 74. stav 1. tač. 2  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009, Odluka Ustavnos suda RS-67/2012 član 80.  
Statut Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni list APV" br.20/2014 član 56. Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu objavljena je u "Službenom listu APV" br. 37/14, 40/14, 54/14
Zakon o pravobranilaštvu "Službeni glasnik RS" br.55/2014 član 2. st. 4 Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine uređen je položaj, nadležnost, uređenje i organizacija Pravobranilaštva Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. list APV" br. 37/14
Zakon o robnim rezervama "Službeni glasnik RS" br.104/2013, 145/14-dr.zakon član 3. Oblast uređena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Direkciji za robne rezerve AP Vojvodine "Sl.list APV" br. 54/14
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/09, 67/12-Odluka Ustavnog suda RS čl 84.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl. glasnik RS", br. 99/2009, Odluka US 67/2012 član 76. stav 1. Na osnovu odluke Ustavnog suda br. I Uz-353/2009 ("Sl. glasnik RS"; br. 67/2012), prestala da važi Pokrajinska skupštinska odluka o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina na teritoriji APV ("Sl. list APV", br. 8/2003, 9/2003 i 18/2009) i osporen član 76. stav 1. zakona
Ustav Republike Srbije "Službeni glasnik RS" br. 98/2006 član 183. Organizacija pokrajinske uprave uredjena je Pokrajinskom skupštinskom odlukom o pokrajinskoj upravi (Sl. list APV br. 37/14, 54/14-dr. odluka, 37/16, 28/17, 24/19)
"Sl. list APV" br. 20/2014 čl. 25. alineja 5. Statuta APV    
Zakon o pečatu državnih i drugih organa "Službeni glasnik RS" br. 101/2007 član 11.  
Ustav Republike Srbije "Službeni glasnik RS" br. 98/2006 Član 183. st. 4  
Statut Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni list APV" br. 20/14 član 9.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009, Odluka Ustavnog suda RS 67/12 član 82. Oblast je uređena Odlukom o upotrebi imena 'Vojvodina' ("Službeni list APV br.10/2005)
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS“ br. 99/2009, 67/2012 član 3. stav 1. i 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Sl.glasnik RS" br. 99/2009, Odluka Ustavnog suda RS-67/2012 čl. 76. stav 2.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS" br. 101/15 član 52. stav 4.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Sl. glasnik RS“ br. 101/15 član 30. stav 6.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 71. stav 1. tačka 2.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS" br. 101/15 član 31. stav 1.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS" br. 101/15 član 30. stav 3.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima "Sl. glasnik RS" br. 101/15 član 39. stav 6.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Sl. glasnik RS“ br. 101/15 član 9. stav 3.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Sl. glasnik RS“ br. 101/15 član 40. stav 4.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Službeni glasnik RS“ br. 101/15 član 58. stav 1.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Službeni glasnik RS“ br. 101/15 član 70.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Službeni glasnik RS“ br. 101/15 član 68.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Službeni glasnik RS“ br. 101/15 član 111. stav 1.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Službeni glasnik RS“ br. 101/15 član 112. stav 1.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Službeni glasnik RS“ br. 101/15 član 144. stav 1.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Službeni glasnik RS“ br. 101/15 član 151. stav 2.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS 99/2009 i 67/2012 - odluka US član 70. stav 1. tačka 6.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Službeni glasnik RS“ br. 101/15 član 161. stav 1. tačka 1.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Službeni glasnik RS“ br. 101/15 član 161. stav 1. tačka 2.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Službeni glasnik RS“ br. 101/15 član 161. stav 1. tačka 3.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Službeni glasnik RS“ br. 101/15 član 161. stav 1. tačka 4.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Službeni glasnik RS“ br. 101/15 član 161. stav 1. tačka 5.  
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima „Službeni glasnik RS“ br. 101/15 član 166. stav 4.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ('Službeni glasnik RS', 99/09 i 67/12-Odluka US) Član 54.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine "Službeni glasnik RS" br. 99/2009-UOS član 71. stav 1. tačka 3.  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS br. 24/11 Član 103. stav 2  
Zakon o socijalnoj zaštiti Službeni glasnik RS broj 24/11 Član 166. stav 2. i 168.  
Zakon o socijalnoj zaštiti (''Službeni glasnik RS'', broj 24/11) Član 103. stav 5. i član 104.  
Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine Službeni glasnik RS br. 99/09 i 67/12-Odluka US Član 53. tačka 5.  
Zakon o učeničkom i studentskom standardu „Službeni glasnik RS“ br.18/10, 55/13, 27/18-dr. zakon, 10/19 član 25. stav 3 i član 88.  
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine     Nadležnost je oduzeta jer odredba člana 68. stav 1. tačka 3. Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni glasnik RS", br. 99/2009, Odluka Ustavnog suda-67/12) nije u skladu sa Ustavom RS. Nadležnost za izradu dela energetskog bilansa zamenjena obavezom dostavljanja podataka za izradu Energetskog bilansa RS (član 13. stav 4. Zakona o energetici "Službeni glasnik RS", br. 145/2014)