media

Претрага надлежности

Број надлежности: 624

Надлежност
Врста
Статус
 
Учешће у поступку припреме и доношења просторних и урбанистичких планова и других планова изворна извршава се
Финансирање организације обука, семинара, конференција и манифестација из области омладинске политике изворна извршава се
Финансирање основних геолошких истраживања поверена извршава се
Финансирање програма унапређења социјалне заштите, програма рада завода за социјалну заштиту, програма рада центара за породични смештај и усвојење, програма рада установа осим установа домског смештаја, иновационе услуге и услуге социјалне заштите изворна извршава се
Записи 621 до 624