media

Претрага надлежности

Број надлежности: 620

Надлежност
Врста
Статус
 
Давање сагласности на акт о организацији и систематизацији послова установа ученичког стандарда, у складу са нормативима и стандардима поверена извршава се
Давање сагласности на број ученика за стицање стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и специјализације поверена извршава се
Давање сагласности на број ученика за стицање стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и специјализације поверена извршава се
Давање сагласности на годишњи програм ограничавања шума изворна извршава се
Давање сагласности на извођење радова којима се водни режим у шуми мења изворна извршава се
Давање сагласности на именовање вршиоца дужности директора центра за социјални рад изворна извршава се
Давање сагласности на именовање директора центра за социјални рад изворна извршава се
Давање сагласности на ловне основе ловишта поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку о комасацији шума и шумског земљишта изворна извршава се
Давање сагласности на одлуку о промени назива или седишта установе образовања поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку о проширењу делатности предшколске установе поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку о проширењу делатности установе образовања и васпитања поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку о проширењу делатности установе средњег образовања и васпитања поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку о проширењу делатности установе у области основног образовања поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку органа управљања о промени назива или седишта установе поверена извршава се
Давање сагласности на одлуку органа управљања о промени назива или седишта установе средњег образовања и васпитања поверена извршава се
Давање сагласности на организовања издвојеног одељења установе ван седишта поверена извршава се
Давање сагласности на организовање издвојеног одељења установе средњег образовања и васпитања ван седишта поверена извршава се
Давање сагласности на оснивање заједничке стручне службе за све основне школе на територији општине поверена одузето
Давање сагласности на оснивање предшколске установе са мањим, односно већим бројем васпитних група изворна извршава се
Записи 121 до 140