media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Obaveštenje o raspisivanju oglasa za postavljenje stalnih sudskih prevodilaca i stalnih sudskih tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica za područje viših sudova na teritoriji AP Vojvodine

NOVI SAD, 21. novembar 2018. godine – U skladu s Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima („Službeni glasnik RS”, br. 35/2010, 80/2016 i 7/2017), a prema iskazanim potrebama viših sudova na teritoriji AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisao je Oglas za postavljenje stalnih sudskih prevodilaca i stalnih sudskih tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica za područje viših sudova na teritoriji AP Vojvodine (objavljen u „Službenom listu AP Vojvodine”, br. 55/2018 i u listu „Dnevnik”). Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uslova iz tačke II ovog oglasa, dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad, s naznakom Prijava na oglas za postavljenje za stalnog sudskog prevodioca/stalnog sudskog tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica za područje viših sudova na teritoriji APV.
Prijave se podnose na obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice: www.puma.vojvodina.gov.rs, u delu „Servisi” – rubrika „Sudski tumači”. Rok za podnošenje prijava jeste 30 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave – neće se razmatrati.

21.11.2018