media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Raspisan konkurs za finansiranje aktivnosti nacionalnih saveta manjina u oblasti obrazovanja

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice danas je raspisao konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti razvoja i podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja na jezicima/govoru nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u AP Vojvodini.
Konkurs je raspisan na ukupan iznos od 1.575.000,00 dinara.
Sredstva su naročito namenjena za dotiranje pripreme i izrade testova i zadataka na manjinskim jezicima, kao i za takmičenja na svim nivoima, od opštinskog, preko regionalnog do republičkog, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Pravo da učestvuju na konkursu imaju nacionalni saveti nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
Rok za podnošenje prijava je 22. avgust 2018. godine. Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na veb adresi Sekretarijata: www.puma.vojvodina.gov.rs

Izvor: Pokrajinska vlada

08.08.2018