media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Отварајућа конференција пројекта OASIS

У четвртак, 12. јула 2018. године, у 11.00 сати, у великој сали Скупштине АП Војводине, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш обратиће се на отварајућој конференцији пројекта „Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међусобно повезаним различитим елементима регионалног туристичког система – OASIS“.
Пројекат је одобрен за финансирање у оквиру Другог позива Интеррег - ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2014 -2020. и тренутно је у фази потписивања уговора.
Поред Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Општине Кањижа и Фонда „Европски послови“ АПВ, партнер на пројекту из Мађарске је Општина Киштелек (Жупанија Чонград).
Конференција је посвећена представљању овог пројекта који за циљ има развијање адекватне туристиче понуде и модернизацију постојећих објеката на туристичкој рути Кањижа – Киштелек, кроз укључивање локалних и регионалних власти, локалних заједница и ученика средњих школа.

11.07.2018