media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка – ЈНМВ 1/2018

Јавна набавка услуге објаве огласа у средствима јавног информисања на српском језику.
Рок за подношење понуда је 21. фебруар 2018. године до 9,30 часова. Јавно отварање понуда: 21. фебруар 2018. године у 11 часова.

Позив
Конкурсна документација - на српском

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

06.03.2018