media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка -ЈН ОП 1/2017

Јавна набавка услуге штампања “Службеног листа АПВ” у отвореном поступку ЈН ОП 1/2017.
Рок за подношење понуда је 6. март 2017. године до 9.30 часова.

Позив
Конкурсна документација

Одлука

09.03.2017