media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Osnivanje predškolske ustanove

Za osnivanje ustanove u oblasti vaspitanja i obrazovanja potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

A. ZAHTEV za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje delatnosti vaspitanja i obrazovanja, koji sadrži: naziv, sedište i vrstu ustanove, program vaspitanja i obrazovanja, jezik na kome će se ostvarivati vaspitno-obrazovni rad, razloge i opravdanost osnivanja i uslove koje obezbeđuje osnivač za početak rada i obavljanje delatnosti.

B. ELABORAT o ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje delatnosti vaspitanja i obrazovanja.
Elaborat treba da sadrži:
2. Osnovne podatke i opštu opremljenost ustanove
2.1. Prostorne uslove, opremu i nastavna sredstva, sa specifikacijom postojeće opreme u skladu sa normativom
2.2. Kadrovske uslove (navesti imena vaspitača i stručnih saradnika u radnom odnosu na neodređeno vreme koji će učestvovati u obavljanju delatnosti, njihov stepen i vrstu stručne spreme i dr.)
2.3. Dokaze o ispunjenosti higijensko – tehničkih uslova, u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje ova oblast
2.4. Program vaspitanja i obrazovanja

V. AKT O OSNIVANjU USTANOVE

G. GARANCIJU POSLOVNE BANKE da su obezbeđena sredstva u visini potrebnih sredstava za godinu dana rada predškolske ustanove.

D. IZVOD IZ KAZNENE EVIDENCIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA (ukoliko je osnivač ustanove fizičko lice), saglasno odredbi člana 28. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja («Službeni list RS», broj 72/09).

Đ. DOKAZ O UPLATI R.A.T –a.

11.04.2017