media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Predškolske ustanove u AP Vojvodini


Zakonom o osnovama sustava obrazovanja i odgoja („Službeni glasnik RS”, broj 88/17 i 27/18 - dr. zakon), uređene su osnove sustava predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja i obrazovanja odraslih, a Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 18/2010, 101/2017, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019) uređeno je područje predškolskog odgoja i obrazovanja kao dio jedinstvenog sustava obrazovanja i odgoja.
Pravilnik o osnovama programa predškolskog odgoja i obrazovanja objavljen je u “Službenom glasniku RS – Prosvjetni glasnik”, broj 16/2018, a stupio je na snagu 25. 9. 2018. godine. Ovim pravilnikom utvrđuju se osnove programa predškolskog odgoja i obrazovanja i one su temelj za: izradu predškolskog programa, za razvijanje različitih programa i oblika u predškolskom odgoju i obrazovanju, izradu kriterija za praćenje i vrednovanje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja i unapređivanje predškolske ustanove u cijelosti.
Kao dio obveznog obrazovanja i odgoja u devetogodišnjem trajanju, počevši od školske 2006/2007. godine, roditelji su dužni upisati dijete u predškolsku ustanovu radi pohađanja obveznog pripremnog predškolskog programa u trajanju od četiri sata dnevno, najmanje devet mjeseci.
Odgojno-obrazovni rad u predškolskim ustanovama ostvaruje se na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunjskom, rusinskom i hrvatskom jeziku, ali i dvojezično u nacionalno mješovitim sredinama, kao i na stranim jezicima, u AP Vojvodini na ukupno osam jezika.
Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja se u predškolskoj ustanovi, a iznimno se može obavljati i u školi, sukladno zakonu.

Adresar javnih i privatnih predškolskih ustanova u AP Vojvodini Preuzmi (Dokument je trenutačno dostupan samo na srpskom jeziku)

02.12.2022