media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Нови формулари з Упутством за порушованє поступку верификациї установох


Информуєме вас же ше на сайту Секретарияту, находза нови формулари з Упутством за порушованє поступку верификациї, хтори ше запровадзує у складзе зоз одредбами чл. 90-94 Закона о основох системи образованя и воспитаня.

01.12.2022